Musikproducenterna

Carro- MuP

Vad gör man i MuP?
MuP skriver all musik till Spexet och leder de gemensamma repetitionerna med de andra musikanknutna grupperna.
 

Hur mycket tid tar arbetet som MuP och krävs det några förkunskaper?
MuPs arbete sker i mindre grupper och sprids ut över veckan. Vi har ett fast möte per vecka och leder utöver det samrepen. Det behövs inga egentliga förkunskaper, det räcker bra med ett intresse för musik och sen får vi lära oss av varandra.
 

Varför ska man söka MuP?
MuP har utöver manusgruppen en av de största kreativa friheterna inom spexet, man får testa sig själv och visa vad man går för. Man lär sig extremt mycket under årets gång och hänger med personer med samma intresse.
 

Vad tycker du är roligast med Jubelspexet?
Det absolut bästa med att vara med i Jubelspexet är känslan av att jobba mot ett gemensamt mål och jobba med de olika grupperna. Det skapar en otroligt härlig känsla av gemenskap.