Spexet

Jubelspexet sattes upp för första gången 1985 som en del av KTH:s Maskinsektions 75-års jubileum, varav det anammade namnet Jubelspexet. Spexet blev en sådan succé att de satte upp extra föreställningar som ledde till ett nytt spex nästkommande år. Därefter har studenter på maskinsektionen på KTH satt upp ett nytt spex varje år. Maskinsektionens egna spex kom att ersätta det innan årliga n0llespexet.

Idag involverar spexet ca 120 studenter, jämfört med knappa 40 för drygt 30 år sedan och är ett av Kungliga Maskinsektionens största organ.

Viagra

Slutligen, när du väljer en distributör av Viagra mer om Viagra har, bör du granska deras kundservice för att se till att du får snabb och effektiv service. Om en distributör inte kan svara på dina frågor, eller inte kan ge dig svar på dina frågor, kanske du vill leta någon annanstans.

Spexgrupper

 

Jubelspexet 2021 består av följande grupper: